naše MŠ

menu

úvodní stránka
historie
kontakty
zaměstnanci
naše MŠ
školní rok
školní jídelna
dokumenty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

Obec Zruč-Senec

naše akce

Kočičky na výletě v ZOO

Indiánský den
ve třídě motýlků'

Indiánské tvoření
v motýlkové třídě

Sluníčka - výlet
do Druztové

Motýlci v cukrárně

Divadlo Dráček
- O Sněhurce

Divadlo Řimbaba - zábavný pořad
s námořní tématikou

Berušky - výlet do ZOO

Sluníčka - rybička

Motýlci - výlet do ZOO

Motýlci - pasování budoucích školáků

Motýlci - plavecký výcvik

Divadelní hra - Do Afriky

Hry v Kočičkách

Divadlo Letadlo - Průzkumníci v Austrálii

Čarodějnický rej
v motýlkové třídě

Kočičky - první jarní vycházka

Kočičky - masopust

Velikonoční tvoření
v Beruškách

Velikonoční zajíci

Sluníčka - Barevný týden

Motýlci a Sluníčka - Závěrečné karnevalové bruslení

Malí stavitelé

Sluníčka - karneval

Berušky - maškarní bál

Divadlo ZŠ

Divadlo Letadlo -
V korunách stromů
- zima

Berušky - zimní radovánky

Motýlci - maškarní karneval

Motýlci - královské cvičeníčko

Sluníčka - zimní pohodička

Sluníčka - čertovská diskotéka

Sluníčka - Mikuláš

Mikulášská nadílka
v Beruškách

Berušky - jak si hrajeme

Motýlci - Mikuláš,
čert a anděl

Motýlci - Začarovaný les
a rej strašidel

Sluníčka - Rej strašidel

Motýlci - Podzim
se skřítkem Podzimníčkem

Slavnostní sázení naší lípy

Kočičky - pracujeme
na zahradě

Berušky - vycházka
do podzimní přírody

Berušky - Hrátky s listím

Divadlo Dráček -
Bez práce nejsou koláče

Sluníčka - dračí létání

Sluníčka - podzimní radovánky

Kočičky - Hurá
na prázdniny!

Kočičky - výlet
na Pohádkový statek

Divadlo Řimbaba Letem světem za pohádkou
 

fotogalerie


 

Kočičky na výletě v ZOO
Indiánský den ve třídě motýlků
Indiánské tvoření v motýlkové třídě
Sluníčka - výlet do Druztové
Motýlci v cukrárně
Divadlo Dráček - O Sněhurce
Divadlo Řimbaba - zábavný pořad s námořní tématikou
Berušky - výlet do ZOO
Sluníčka - rybička
Motýlci - výlet do ZOO
Motýlci - pasování budoucích školáků
Motýlci - plavecký výcvik
Divadelní hra - Do Afriky
Hry v Kočičkách
Divadlo Letadlo - Průzkumníci v Austrálii
Čarodějnický rej v motýlkové třídě
Kočičky - první jarní vycházka
Kočičky - masopust
Velikonoční tvoření v Beruškách
Velikonoční zajíci
Sluníčka - Barevný týden
Motýlci a Sluníčka - Závěrečné karnevalové bruslení
Malí stavitelé
Sluníčka - karneval
Berušky - maškarní bál
Divadlo ZŠ
Divadlo Letadlo - V korunách stromů - zima
Berušky - zimní radovánky
Motýlci - maškarní karneval
Motýlci - královské cvičeníčko
Sluníčka - zimní pohodička
Sluníčka - čertovská diskotéka
Sluníčka - Mikuláš
Mikulášská nadílka v Beruškách
Berušky - jak si hrajeme
Motýlci - Mikuláš, čert a anděl
Motýlci - Začarovaný les a rej strašidel
Sluníčka - Rej strašidel
Motýlci - Podzim se skřítkem Podzimníčkem
Slavnostní sázení naší lípy
Kočičky - pracujeme na zahradě
Berušky - vycházka do podzimní přírody
Berušky - Hrátky s listím
Divadlo Dráček - Bez práce nejsou koláče
Sluníčka - dračí létání
Sluníčka - podzimní radovánky
školní rok 2017/2018
školní rok 2016/2017
školní rok 2015/2016
školní rok 2014/2015
školní rok 2013/2014
školní rok 2012/2013
školní rok 2011/2012
školní rok 2010/2011