Naši plavci, první lekce plavání třídy Kočiček a Motýlků