Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Zruč–Senec, okres Plzeň–sever, příspěvkové organizace

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 17.8.2020 od 10 hod ve třídě Berušek.

Mateřská škola bude od pondělí 18. května 2020 opět otevřena.
Provoz MŠ bude ve všech třídách od 6.30 do 16.hodin.
Třídy se nebudou z hygienických důvodů spojovat, proto bude provoz MŠ do 16.hodin.

Vážení rodiče,
oznamujeme, že MŠ bude od 29.6.2020 uzavřena z důvodu rekonstrukce školní kuchyně. Provoz bude obnoven 1.9.2020.
Děkujeme za pochopení.

Po dohodě se zřizovatelem naší MŠ bude vráceno školkovné za měsíc duben a květen spolu s vyúčtováním stravného za školní rok 2019/2020.

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021 ZDE

Vážení rodiče,
z důvodu zajištění hygienických podmínek a bezpečnosti Vašich dětí v MŠ v souvislosti s COVID-19 je třeba, aby:
• Dítě bylo vybaveno rouškou, která bude použita pouze v případě potřeby (např. onemocnění jiného dítěte v kolektivu apod.). Během pobytu v MŠ dítě roušku nosit nemusí.
• Dále dítě s příznaky nachlazení nebude do mateřské školy přijato. Pokud dítě projeví jakýkoli příznak respiračního onemocnění, bude vráceno zákonnému zástupci.
• Každé ráno bude příchozím dětem měřena teplota. Dítě s teplotou nad 37 stupňů bude rovněž vráceno zákonnému zástupci.
• Dítě nebude nosit do MŠ žádné hračky z domova.
• Rodiče mají povolený vstup pouze do šaten, kde se zdržují po dobu nezbytně nutnou. Rodiče nebudou vstupovat do prostoru tříd a umýváren. A po celou dobu přítomnosti v prostorách mateřské školy (při předávání a vyzvedávání dítěte) mají nasazenou roušku.

Dále důrazně žádáme zákonné zástupce, aby velmi zodpovědně zvážili nutnost umístění dítěte do MŠ (děti s oslabenou imunitou, rizikové skupiny, společná domácnost apod.).

Provoz MŠ se dále řídí souborem hygienických a provozních podmínek vydaných Ministerstvem školství (odkaz ZDE).
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že přijatá opatření nám pomohou překlenout tuto nelehkou dobu

Zápis do MŠ
Informační letáček pro rodiče 2020
Žádost o přijetí dítěte
Kritéria pro přijetí
Plná moc
Evidenční list
Přihláška ke stravování
Opatření MŠ

Pokud bude MŠ uzavřena,
bude školkovné přesunuto na další měsíce.

V každé třídě jsou umístěny telefony. Rodiče mohou nahlásit nepřítomnost svých dětí na těchto telefonních číslech:
Berušky – 797 677 548
Kočičky – 732 438 705
Motýlci – 797 680 096
Sluníčka – 739 882 183
Odhlašování ze stravování je stále na tel.čísle 377 824 285