Školní rok

Třídy

1. třída – Berušky – děti 3-4 leté
Třídní učitelky:
Jiřina Frundlová
Mgr. Renata Langová

2. třída – Šneci – děti 3-4 leté
Třídní učitelky:
Mgr. Zuzana Šrédlová
Kristýna Hlaváčová, DiS.

3. třída – Kočičky – děti 4-5 leté
Třídní učitelky:
Věra Haraštová
Dana Králová
ředitelka MŠ

4. třída – Motýlci – děti 4-6 leté
Třídní učitelky:
Eva Nová
Hana Kotlanová Dis.

5. třída – Sluníčka – děti 5-6 leté
Třídní učitelky:
Jitka Judlová
Iveta Šedivcová

Nadstandartní aktivity: kurz anglického jazyka, fotografování dětí, návštěvy divadelních a filmových představení, společné akce s rodiči, společné oslavy při výročích, aktivní účast při oslavách v obci, logopedická péče, plavecký výcvik dětí, společné školní výlety, bruslení Meteor Třemešná.