Školní rok

Třídy

Berušky – děti 3-4 leté
Třídní učitelky:
Jiřina Frundlová
Mgr. Renata Langová

Kočičky – děti 4-6 leté
Třídní učitelky:
Věra Haraštová
Dana Králová
ředitelka MŠ

Motýlci – děti 4-6 leté
Třídní učitelky:
Bc. Hana Kotlanová, DiS.
Eva Nová

Sluníčka – děti 5-6 leté
Třídní učitelky:
Jitka Judlová
Iveta Šedivcová

Hvězdičky – děti 3-4 leté
Třídní učitelky:
Mgr. Markéta Knakalová
Bc. Zuzana Kotlanová

Nadstandardní aktivity: kurz anglického jazyka, fotografování dětí, návštěvy divadelních a filmových představeních, společné akce s rodiči, společné oslavy při výročích, aktivní účast na oslavách v obci, logopedická péče, plavecký výcvik dětí, společné školní výlety, bruslení Meteor Třemošná.