Operační program Jan Amos Komenský

Školka od 1.1.2023 realizuje projekt MŠ Zruč-Senec registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0003626 z operačního programu Jan Amos Komenský.
Cílem projektu je v souladu s koncepcí rozvoje školky podpora inovativního vzdělávání dětí, komunikace s veřejností, vzdělávání pedagogů v nových metodách práce, personální podpora školky.
Čerpali jsme a využíváme finanční prostředky z Programu Komponenta 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.