Zaměstnanci

paní ředitelka
Dana Králová

paní učitelky
Květa Dolanská
Věra Haraštová
Jitka Judlová
Mgr. Markéta Knakalová
Bc. Zuzana Kotlanová
Eva Nová
Markéta Pechmanová
Iveta Šedivcová
Eliška Varcholková
Hana Matasová
– t.č. na mateřské dovolené

asistenti pedagoga
Martina Špačková

školní jídelna
ved. jídelny: Jana Rešová
kuchařky: Hana Němečková, Jana Kokošková
Petra Kullová t.č. na mateřské dovolené

další provozní zaměstnanci
školnice: Jana Kotlanová
uklízečky: Jitka Rusňáková, Květa Křížová, Lucie Razýmová